Sommarläsning med många tips

En ny utgåva av kommunens tidning Glimten är nu tillgånglig. Samtidigt kom VisitFlens guide Besöksmagasinet med många många sommartips.

Glad nationaldag till dig, till oss alla !

Här står vi, hand i hand
Här är vi, land i land
Din historia är min historia
Din frihet är min frihet
Vi! Respekt! Liv! Kärlek! vajar
Tillsammans hissar vi vår flagga

Nykvarns Bastuförening (1935-1953)

15MAJ21 – Under nästan 20 år hade Stålboga en bastuförening. Bastubyggnaden fanns intill Stålbogas f d skola vid Nykvarn. Gamla protokoll berättar om föreningens verksamhet.

Vilt och viltolyckor

13MAJ21 – Det är viktigt att vara uppmärksam för vilda djur, framförallt i skymning och gryning. Om du råkar ut för en viltolycka måste du göra en anmälan.

Fritidshusägare kan få vaccin

06MAJ21 – Region Sörmland erbjuder vaccination mot Covid19 även till alla fritidshusägare i Sörmland som är 60 år eller äldre.