Glad nationaldag till dig, till oss alla !

Här står vi, hand i hand
Här är vi, land i land
Din historia är min historia
Din frihet är min frihet
Vi! Respekt! Liv! Kärlek! vajar
Tillsammans hissar vi vår flagga

Nykvarns Bastuförening (1935-1953)

15MAJ21 – Under nästan 20 år hade Stålboga en bastuförening. Bastubyggnaden fanns intill Stålbogas f d skola vid Nykvarn. Gamla protokoll berättar om föreningens verksamhet.

Vilt och viltolyckor

13MAJ21 – Det är viktigt att vara uppmärksam för vilda djur, framförallt i skymning och gryning. Om du råkar ut för en viltolycka måste du göra en anmälan.

Fritidshusägare kan få vaccin

06MAJ21 – Region Sörmland erbjuder vaccination mot Covid19 även till alla fritidshusägare i Sörmland som är 60 år eller äldre.

Maj

Jag måste samla buntar av blommor och knoppar.
Och göra blompyntade och färgglada kransar.
För att jag är lycklig i vårgröna maj.

Stålbogavägen har blivit vårfin

17APR21 – Efter denna tämligen snörika vintern fanns gott om sandningssand på Stålbogavägen. Men nu har allt vintergrus sopats bort och snökäpparna skickades tillbaka till sina förråd.

Aprilnummer Glimten

14APR21 – Vårens Glimten är kommen, fylld av spännande läsning om vad som är på gång i Flens kommun.

April

Det finns en tyst vältalighet i varje blåsippa
som fyller ens mjuka hjärta med en salighet
som ord aldrig kunde säga.