Ingen skrivelse till regeringen

01JUN20 – Stålboga byalag kommer inte att gå in med någon skrivelse till regeringen eftersom alla argument redan har lyfts fram till Trafikverket.

Tidningsartikel om Trafikverkets avslag

Både Eskilstuna Kuriren och Katrineholms Kuriren publicerade en intervju med Stålboga byalags ordförande Gunilla Magnusson med anledning av Trafikverkets senaste avslag.

Yttrande om Stålbogavägen

Trafikverket begärde att väghållningsmyndigheten (inom Trafikverket Öst) inkom med ett förtydligande. Väghållnings-myndighetens förtydligande publiceras här i sin helhet.

Väg 896, utredning pågår

Trafikverket meddelade 30 mars att de håller på att bereda ärendet kring Stålbogavägen (väg 896). Ett besked kan förväntas före sommaren.