Stålbogavägen har blivit vårfin

17APR21 – Efter denna tämligen snörika vintern fanns gott om sandningssand på Stålbogavägen. Men nu har allt vintergrus sopats bort och snökäpparna skickades tillbaka till sina förråd.

Väldigt halt väglag

24JAN21 – Varning: det råder ett väldigt halt väglag på flera håll i Stålboga. Framförallt de mindre vägarna är riktiga banor av blank is. Även Stålbogavägen är förrädisk på sina håll.

Vintertecken efter Stålbogavägen

10OKT20 – I veckan rustades Stålbogavägen med de välkända oranga snöpinnarna, ett tydligt tecken att de mörka årstiderna är på ingång.

Nymålade vägmarkeringar

29AUG20 – Vägmarkeringarna på Stålbogavägen färgades på nytt. Körbanan blev mer synlig, framförallt i mörkret.

Förtydligande från Trafikverket

03JUN20 – Trafikverket centralt mailade ett förtydligande rörande den uppdelade ansvarsfördelningen inom beslutsprocessen och väghållningsansvaret.