Eriksberg

Innan det blev torp hette platsen där Eriksberg ligger Nils Pehrs äng. Stugan byggdes ca 1750 och stod ursprungligen vid Sågartorpet.

Betania (missionshuset)

Bönehuset Betania med 100 år på nacken, förlåt nocken. Församlingslivet stannade av redan på 60-talet och blev sommarviste.

Stålboga stationshus

En gång i tiden hade Stålboga en egen järnvägsstation. Därifrån kunde man ta sig till Eskilstuna, Stockholm och Malmköping.