Nykvarns Bastuförening (1935-1953)

15MAJ21 – Under nästan 20 år hade Stålboga en bastuförening. Bastubyggnaden fanns intill Stålbogas f d skola vid Nykvarn. Gamla protokoll berättar om föreningens verksamhet.

Nykvarns skola

30AUG20 – En gång i tiden hade Stålboga en egen skola. Skolan fanns vid dammen vid Nykvarn och låg på en liten höjd mittemot kvarnen och sågverket på platsen. Skolan kallades i folkmun Nykvarns skola.

Midsommar i gångna tider

19JUN20 – Det var en tid när samtliga hus i Stålboga var bebodda. Midsommar var alltid sommarens högtidsfest i vilken alla deltog.

Fynd i Flens kommunarkiv

Flens kommun har ett stort arkiv. Förutom kommunens handlingar, finns många dokument från nu- och dåvarande föreningar i arkivlokalerna, bland annat från den före detta Stålbogaföreningen Stålkronan.

Sommarhvilan

Sommarhvilan No 2 var ett litet hemman. 1916 avstyckades Sommarhvilan N:o 2 (Fagernäs 1:13). I samband med det gjordes en inteckning på fastigheten om 900:- kr .

Eriksberg

Innan det blev torp hette platsen där Eriksberg ligger Nils Pehrs äng. Stugan byggdes ca 1750 och stod ursprungligen vid Sågartorpet.

Betania (missionshuset)

Bönehuset Betania med 100 år på nacken, förlåt nocken. Församlingslivet stannade av redan på 60-talet och blev sommarviste.