Arbetet med fiber fortskrider

26JUL21 – IP-Only är på gång med nyinstallation av anslutningsdosor. Enligt företagets information kommer fiberkabeln i mitten av augusti.

Mobilt alternativ till fiber

08MAR21 – Telecomföretaget Telia erbjuder ett mobilt alternativ till fiber i Stålboga. Alternativet använder en ny teknik.

Omtag IP-Only fiber i Stålboga

15FEB21 – IP-Only skriver i ett brev till alla i Stålboga att fiberbygget inte kan genomföras på tidigare villkor. En alternativ lösning presenteras.

Fiberbygget försenas ytterligare

14NOV20 – I ett mail meddelar IP-Only att fiberutbyggnaden i Stålboga har försenats ytterligare och inte kommer att ske under nuvarande år.

Frågor om tidsplan fiber

17OKT20 – Denna vecka har det gått 3 år sedan många hushåll i Stålboga fick en fiberdosa i sina fastigheter. I veckan kontaktades IP-Only.

Stålboga byalag hade årsmöte

31AUG20 – Lördagen den 18 juli genomförde Stålboga byalag sitt årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020. Det justerade årsmötesprotokollet är nu tillgängligt.

Status fiberutbyggnaden

27AUG20 – IP-Only har gått ut med ny information om fiberutbyggnaden inom Dunkers område i vilket Stålboga ingår.

Fiberutbyggnad fortlöper

IP-Only meddelar att fiberutbyggnaden i Dunkers område har fortlöpt under våren men tagit längre tid än beräknat. Hittills har drygt 40 procent av alla hushåll fått sin fiberanslutning installerad.

Status IP-Onlys fiberarbete

Flera boende undrar när IP-Only kommer med fiber till Stålboga och när Internetuppkopplingen kommer att vara i drift. IP-Only svarade i ett mail.