Torpet Kvarntäppan

24AUG21 – Halvvägs mellan Stålboga och Björndammnen fanns någon gång torpet Kvarntäppan (eller Qvarntäppan). Här, mit i det fria, bodde Verner och Linnea Eriksson tillsammans med sina barn.

När tågen rullade förbi

25JUL21 – I år är det 45 år sedan sista persontåget stannade vid hållplatsen i Stålboga. Trots många protester lyckades samhällets invånare inte behålla ’sitt tåg’.

Nykvarns Bastuförening (1935-1953)

15MAJ21 – Under nästan 20 år hade Stålboga en bastuförening. Bastubyggnaden fanns intill Stålbogas f d skola vid Nykvarn. Gamla protokoll berättar om föreningens verksamhet.

Nykvarns skola

30AUG20 – En gång i tiden hade Stålboga en egen skola. Skolan fanns vid dammen vid Nykvarn och låg på en liten höjd mittemot kvarnen och sågverket på platsen. Skolan kallades i folkmun Nykvarns skola.

Midsommar i gångna tider

19JUN20 – Det var en tid när samtliga hus i Stålboga var bebodda. Midsommar var alltid sommarens högtidsfest i vilken alla deltog.

Fynd i Flens kommunarkiv

Flens kommun har ett stort arkiv. Förutom kommunens handlingar, finns många dokument från nu- och dåvarande föreningar i arkivlokalerna, bland annat från den före detta Stålbogaföreningen Stålkronan.

Sommarhvilan

Sommarhvilan No 2 var ett litet hemman. 1916 avstyckades Sommarhvilan N:o 2 (Fagernäs 1:13). I samband med det gjordes en inteckning på fastigheten om 900:- kr .

Eriksberg

Innan det blev torp hette platsen där Eriksberg ligger Nils Pehrs äng. Stugan byggdes ca 1750 och stod ursprungligen vid Sågartorpet.