Aktuell info fiberarbetet

Fiberarbetet fortsätter. Från midsommar fram till dagens datum har IP-only schaktat nästan 30 mil fiberschakt. I Flens kommuner är nu … More

Sommarinfo IP-Only

Status för fiberutbyggnaden i Dunkers är att det i skrivande stund pågår schaktarbete i den södra delen av området. Arbetet … More