Tillfällig begränsning väg 55

Mellan Högsten och Malmköping utförs beläggningsarbete vilket kan ha stor påverkan för framkomligheten.

Trafikverket informerar

Mellan 9 augusti och 27 augusti kl. 16:00 pågår beläggningsarbeten på väg 55 mellan Högsten och Malmköping:

  • Arbetet utförs i båda riktningar.
  • Trafiken dirigeras med signalljus och lots.
  • Maximum hastighet är 50 km.

Till följd av ovanstående förekommer en begränsad framkomlighet och en längre restid.


Källa: Trafikverket – Bild: Daniel Moqvist, unsplash.com