Tips om sommaraktiviteter efterlyses

Styrelsen till Stålboga byalag efterlyser tips om sommaraktiviteter. Vad tycker du är kul? Vilka aktiviteter föreslår du?

Vilka önskemål har du?

En musikkväll? En gemensam grillning ut i det fria? En historisk vandring genom Stålboga? Kom med dina förslag till sommaraktiviteter. Alla tips är välkomna!

Maila gärna dina förslag innan 5 juni till Gunilla Magnusson, ordförande i Stålboga byalag, via denna länk.