Medlemskap 2021 Stålboga bylag

Nu är det dags att betala årsavgiften för föreningen Stålboga byalag. Medlemsavgiften är 100 kr per hushåll och betalas via bankgironummer 398-1172.

Göra mer tillsammans

Du som bor i Stålboga eller som är vän av Stålboga hälsas välkommen att vara medlem i Stålboga byalag. Som medlem bidrar du till att ta tillvara Stålbogabornas intressen. Stålboga byalag arrangerar gemensamma aktiviteter under sommarhalvåret såsom musikkvällar och vandringar.


Bild: Unsplash.com, Tegan Mierle