Stålbogavägen har blivit vårfin

Efter denna tämligen snörika vintern fanns gott om sandningssand på Stålbogavägen. Men nu har allt vintergrus sopats bort och snökäpparna skickades tillbaka till sina förråd.

Vintergrus kan återanvändas

Sanden som sopas upp från vägarna innehåller förutom sandningssanden även löv, grenar, damm, fimpar och allehanda skräp. Den uppsopade sanden klassas som avfall och en stor del av den sand som sopas upp lämnas som avfall för deponering. Sanden kan dock sållas eller tvättas för att på så sätt kunna återanvändas. Sanden är i sig måttligt förorenad och innebär inte några större miljö- och hälsorisker.