Engagera dig i viltförvaltningen

Om viltet är en del av din vardag och påverkar dig finns olika möjligheter att engagera dig i viltförvaltningen. Det gäller oavsett om det gäller din fastighet, om du jagar eller om du har ett bruk.

Lär dig mer om klövvilt i Stålbogas omgivning

År 2018 tog Länsstyrelsen i Södermanland fram en gemensam förvaltningsplan för klövvilt vars syfte är att bidra till en långsiktig och hållbar förvaltning. Planen utgör ett kunskapsunderlag där du bland annat hittar beskrivningar av viltförvaltningens uppbyggnad och årshjul, olika aktörers roll i förvaltningen samt presentationer av de klövviltsarter som finns i Stålboga och resten av länet.

Naturligtvis tillsammans

En långsiktig och hållbar viltförvaltning bygger på samverkan och planering utifrån olika steg: målsättning, åtgärder, övervakning, utvärdering och kunskap.

Intresserad?

Vill du engagera dig i den lokala viltförvaltningen? Kontakta då Länsstyrelsen Sörmland för mer information.


Källa: Länsstyrelsen Sörmland – Bild: Freepik.com, wirestock