Bra brandskydd räddar liv

Många hus har brister i brandskyddet. Här ute i Stålboga kan det få allvarliga konsekvenser på grund av lång avstånd till brandstationerna.
Bra brandskydd räddar liv, hus och lösöre.

Brandskydd nära till hands

Ett fungerande brandskydd är inte så komplicerat. Se till att det finns tillräckligt många brandvarnare och testa dessa löpande att de fungerar. Se också till att du har rätt typ av brandsläckare samt brandfilt. Glöm inte att en pulverbrandsläckare bör bytas ut efter 10 år.

Ytterligare tips

  • Säkerställ att brandfilten och brandsläckaren är tillgängliga och inte undangömda i garaget.
  • Kontrollera att det är bra och rätt tryck i din brandsläckare.
  • Testa alla brandvarnare en gång i månaden. Det gäller även om du varit borta en längre tid. Ett tips är att registrera ditt mobilnummer på aktivmotbrand.msb.se så får du en gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren.
  • Det är viktigt att ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Ännu bättre är att ha en varnare i varje rum samt nära köket.
  • Spisen är den vanligaste orsaken till bostadsbränder. Se till att du tar bort brännbart material runt spisen och även runt en öppen spis där du eldar.
  • Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum.
  • Glöm inte att dra ur sladden ur elektrisk utrustning. Det gäller framförallt strykjärn och locktänger.
  • Undvik att ladda din mobil och annan elektronisk utrustning på natten eller obevakat. Ett tips är att ladda med en timer som bryter strömmen efter en tid.

Källa: Anticimex – Bild: Stefano Marsella, unsplash.com