Förhindra frostskador

Det dröjde en stund men nu har vintern anlänt i Stålboga med både snö och minustemperaturer. De kalla vinterdagarna kan leda till att ditt hus drabbas av frostskador. Här listas ett antal tips om vad du kan göra för att undvika allvarliga problem.

Vattenproblem

En av de vanligaste vinsterskadorna på hus är att de utvändiga vattenutkastarna inte stängs. Om vattnet blir stående i väggens rör och det fryser, kan rören sprängas och vattnet kan rinna ut i väggen. Töm därför rören i väggen innan de riskerar att frysa.

Håll en lagom temperatur

Ett viktigt råd för att undvika frostskador är att alltid hålla temperaturen över 15 grader, även om huset står tomt. Det gäller framförallt hus eller stugor med en yttervägg med tunn isolering och där det finns vattenledningar. Skulle ett strömavbrott inträffa kan ett varmare hus öka chansen att du hinner dit innan rören fryser sönder.

Husets fasad

Även husets fasad och sockel kan drabbas av frostskador. Sprickor och otätheter i fasaden, där regnvatten kan tränga in, bör lagas för att undvika frostskador. Har du ställen på din sockel där salt och kalk fälls ut bör du vara extra uppmärksam. Det gör att det tränger in mer vatten vilket gör att murbruket släpper successivt.

Ytterligare tips

  • Se till att dina vattenrör ligger på den sida av isoleringen som är mot bostaden – den varma sidan.
  • Se över isoleringen av rör på känsliga ställen som källare och förråd när temperaturen sjunker.
  • Stäng av vattnet till utvändiga vattenutkastare under vintern.
  • Sänk inte temperaturen för mycket om du ska resa bort.
  • Står huset tomt under en längre tid kan det vara bra att stänga av vattnet.

Källa: Anticimex