Nya renhållningstaxor

Sörmlands vatten informerar om förändringar av renhållningstaxor i Flens kommun. De nya taxorna antogs av Flens kommuns kommunfullmäktige 22 oktober 2020. Taxorna gäller från och med 1 januari 2021.

Principer för taxorna

Taxorna gäller för hushållsavfall och dylikt avfall inom Flens kommun och fastställs enligt följande principer:

  • finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet
  • styra mot målen i kommunens renhållningsordning
  • främja miljöanpassad avfallshantering
  • styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan
  • ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

Högre renhållningstaxa

Renhållning är en taxefinansierad verksamhet och ska vara självbärande. Den nya och högre renhållningstaxan orsakas av ökade driftkostnader för insamlingen och behandlingen av hushållsavfallet.

I Stålboga sker renhållning mestadels via ett gemensamt kärl eller container. Följande ändringar gäller från och med 1 januari 2021:

Avgift20202021Skillnad
Kärl under 300 meter från fastigheten17322878+1146
Kärl över 300 meter från fastigheten13612573+1212
Gemensam container17322878+1146

Vill du veta mer?

Sörmlands vattens webbsida finns mer information om den nya taxan. Läs även Flens kommuns beslutsdokument om taxa för hushållsavfall.


Källa: Sörmlands Vatten, Flens kommun – Bild: Pixabay