Fiberbygget försenas ytterligare

I ett mail meddelar IP-Only att fiberutbyggnaden i Stålboga har försenats ytterligare och inte kommer att ske under nuvarande år.

Markavtal har inte beviljats

Den främsta orsaken är att företaget inte har beviljats de markavtal som krävs för att kunna genomföra utbyggnaden. IP-Only fortsätter sin dialog med berörda markägare. Därtill tittas på möjliga alternativa grävsträckor.

Mail 10 november

All information kan läsas i IP-Onlys mailutskick. Där finns också kontaktuppgifter i fall du önskar mer information.


Bild: Unsplash