Rovdjur i Stålboga

Under senare år har flera vittnen sett spår av lodjur och varg i Stålboga och omgivningen. Därtill har bland annat harar och -tråkigt nog- tamdjur såsom katter blivit ett attraktivt byte för rovdjuren.

Inventering av Länsstyrelsen

Slutgiltiga resultat från inventeringen av rovdjur vintern 2019/2020 visade att Länsstyrelsen i Södermanland kunde kvalitetssäkra 1.5 (ett av reviren delas med Stockholms län) vargrevir med föryngring och 1.5 (en delas med Östergötlands län) lodjursföryngring.

Din hjälp behovs

Inför årets inventering rekommenderar Länsstyrelsen att spår, spillning, bilder med mera rapporteras på webbplatsen Skandobs eller genom kontakt med Länsstyrelsens rovdjursjourtelefon 010-223 41 80.

Att förebygga rovdjursangrepp

Länsstyrelsen rekommenderar ett antal kortsiktiga lösningar:

  • Lapptyg
  • Ljud och ljusskrämmor – Akut elstängsel
  • Kadaverhantering
  • Ökad tillsyn
  • Skrämsel
  • Nattintag

Läs även ett antal tips från Sveriges Lantbruksuniversitet för åtgärder mot skador på tamdjur.

För att minska risken mot angrepp med mer långsiktiga lösningar kan du kontakta Länsstyrelsen.


Källa: Länsstyrelsen – Bild: Unsplash