Frågor om tidsplan fiber

Denna vecka har det gått 3 år sedan många hushåll i Stålboga fick en fiberdosa i sina fastigheter. Fiberdosan till trots har bredband fortfarande inte kommit.

Tidigare i år

Tidigare i år informerade IP-Only om förhandlingarna om markavtal med bland annat skogsföretaget Holmen AB. I augusti meddelade IP-Only på sin webbsida att (citat) ”det är vår ambition att samtliga hushåll ska vara uppkopplade till årsskiftet kvarstår”.

Mail- och telefonkontakt

För att få klarhet om ambitionen kvarstår, ställdes i veckan två frågor till IP-Only:

  1. Har IP-Only fått klartecken att gräva sin fiberkabel på Holmens mark?
  2. När får Stålbogabor sin fiberanslutning?

Svar IP-Only

I ett mail med datum 16 oktober 2020 informerar IP-Onlys kundtjänst att de har fått följande svar från sin byggavdelning.

Vi har blivit lite försenade i utbyggnationen på grund av förhandlingar om markavtal, men att de har kommit lite längre och jobbar på en ny uppdaterat tidsplan. Mer information om den kommer om ungefär en månad. Då kommer vi veta mer om vad för tidsplan vi kan förvänta oss för ert område.

Kundforum

För ytterligare frågor vänligen kontakta IP-Onlys kundforum.