Lantmäteriet informerar om förrättning Stålbogavägen

Enligt tidigare information har Trafikverket beslutat att dra in allmänt underhåll av Stålbogavägen (väg 896). Lantmäteriet har mottagit Trafikverkets ansökan om förrättning enligt anläggningslagen för att få till stånd en ordnad väghållning.

Brev från Lantmäteriet

I ett brev med datum 1 oktober informerade Lantmäteriet alla sakägare om den kommande förrättningen. Inledningsvis kommer Lantmäteriet att kalla alla berörda till ett informationssammanträde.

Med anledning av Coronapandemin har Lantmäteriet beslutat att skjuta upp sammanträdet i tiden. Alla kommer att kallas till ett möte när det finns möjlighet att genomföra detsamma.

Ytterligare information kan läsas i Lantmäteriets brev, ärendenummer D20530.


Källa: Lantmäteriet