Hälsoveckan i hela Flen

En god hälsa är en viktig del i allas liv. För att sätta fokus på hälsan och välmående anordnas även i år Hälsoveckan i Flens kommun, 20-27 september.

Vikten av en god hälsa

Att vara utomhus och göra något tillsammans är bra, både för den fysiska och mentala hälsan. Det märker vi dagligen här ute i Stålbogas underbara och vackra natur. Mer än någonsin inser vi vilken betydelse det har att vara mån om sin hälsa. Även social samvaro är mycket viktigt för alla.

Hälsoveckans program

För att du ska må bra sätter Flens kommun upp informationstavlor och tavlor med övningar som riktar sig till både barn och vuxna med tränings- och samarbetsövningar på olika platser i kommunen, såsom i Malmköping, Flens tätort, Hälleforsnäs och Sparreholm.

Därtill anordnas en rad aktiviteter. All information hittar du på Flens kommuns webbsida. Om inte annat anges är aktiviteterna gratis.


Källa: Flens kommun