Angrepp av granbarkborre

De senaste somrarna har varit torra och varma i stora delar av Södermanland. De långa varma somrarna har även inneburit att granbarkborren kunnat svärma fler gånger än normalt.

Var försiktig i skogen

I skogen runtom Stålboga kan det finnas angrepp av granbarkborre. Granbarkborrens angrepp kan leda till att träden försvagas eller till och med dör. Dessa träd eller tillhörande grenar kan lättare ramla. Var därför försiktig när du vistas i skogen, framförallt vid hård vind och kraftig nederbörd.

Vad är en granbarkborre

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Ytterligare information

Flens kommuns och Skogsstyrelsens hemsidor kan läsas mer om granborkborrens angrepp i de svenska granskogerna.


Källa: Flens kommun, Skogstyrelsen – Bild granbarkborre: Wikipedia