Nymålade vägmarkeringar

Vägmarkeringarna på Stålbogavägen färgades på nytt. Körbanan blev mer synlig, framförallt i mörkret.

Om vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Vägmarkeringen på Stålbogavägen är en så kallad M2 kantlinje. Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum.


Källa: Transportstyrelsen