Dubbelt så många myror

Myrorna verkar trivas extra bra i år. Allt från besök av sötsugna svartmyror till hästmyrangrepp på våra hus har ökat.

Svartmyror

Antalet svartmyror har i sommar varit fler än vanligt. Svartmyran tar sig oftast in i våra hem på våren, men finns det god tillgång till föda stannar de gärna även under sommaren. Insekten är inte farlig men kan skapa obehag när de är många i ens hem.

Hålla rent

För att bli av med svartmyror gäller det att hålla rent från mat samt torka bort de doftspår som de lämnar efter sig och som lockar till sig fler myror.

Träskademyror ställer till problem

Det har även blivit flera fall av träskademyror under sommaren, bland annat hästmyran. Det är den största myran i Sverige och kan orsaka problem när de bygger sina bon i trä.

Var på din vakt

Var alltid vaksam om du ser hästmyror inomhus eftersom de kan bygga bo i huset. Ett angrepp av hästmyror kan försvaga husets konstruktion och därav säkerheten för oss människor.

Några tips och goda råd

Myrangrepp kan oftast förebyggas genom enkla åtgärder:

  • Töm regelbundet sophinkarna.
  • Ha’ inga matrester liggande på golvet, håll extra koll under matbordet.
  • Håll dina skafferivaror i täta förpackningar.
  • Våttorka golv och andra ytor regelbundet så du blir av med myrornas doftspår.
  • Täta under altandörrar, fönster och andra ingånger så att myrorna inte tar sig in.
  • Kontakta en expert när du misstänker träskademyror i ditt hus.

Källa: Anticimex – Bild: Pixabay