Mindre klippning sparar vilda växter

Grässet i dikeskanterna klipptes och Stålbogavägen har nu fått sin sommarfrisyr.

Mer växt- och djurrikedom

Klippningen på Stålbogavägen begränsas till max 3 gånger per år för att skona växter, insekter, fåglar och djur. Det begränsade underhållet skapar positiva miljöeffekter vilket ökar variationen av växter i diket och på slänter.

Sällsynta växter i dikeskanterna

De gångna veckorna syntes många färgglada vilda växter i dikeskanterna, bland dem tiotals orkidéer såsom nattviol och Jungfru Marie. Även andra sällsynta sorter kunde åskådas, till exempel skallror och sällan förekommande svampsorter.