Nytt eldförbud per 22 juni

Både Flens kommun och Eskilstuna kommun informerar om ett nytt eldningsförbud. Förbudet gäller från och med måndag 22 juni 2020 kl. 13:00 och fram till att annat meddelas.

Torrt i skog och mark

Den senaste tidens värmebölja samt frånvarande nederbörd har lett till att räddningstjänsten bedömer brandrisken i området som stor.

Förbjudet att göra upp eld i skog och mark

  • Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter i alla former av grillar.
  • Förbjudet gäller också att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är inte förbjudet att göra upp eld på din egen tomt – men räddningstjänsten rekommenderar att du inte gör det.

Om iordningställd grillplats

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom de inte har samma säkerhet som en vanlig grill.


Källa: Flens och Eskilstuna kommun – Bild: Räddningstjänsten