Sommarevenemang i Stålboga

Stålboga byalag presenterar sina evenemang för denna sommar. Även denna semestertid kommer det en del att hända under Stålbogas sol.

Alla evenemang

Här är listan. Notera redan nu alla evenemang i din almanacka så att du inte missar allt det roliga.


Fredag 19 juni kl. 15:00

Midsommarfest vid Oliveberg (Corona avstånd och utan midsommarstång). Gunnar Andersson underhåller på dragspel. Medtag eget fika eller annan mat och dryck. Arrangeras av Oliveberg samfällighet.


Lördag 20 juni kl. 10:00

Tipspromenad vid Oliveberg, arrangeras av Olivebergs samfällighet.


Lördag 11 juli kl 11:00

Årsmöte för Stålboga byalag. Plats: Solgläntan, Fagernäs.


Lördag 11 juli kl. 18:00

Musikkväll med quiz. Medtag pennor och stolar. Plats: vid Selmas udde (Sjödala, Fagernäs).


Lördag 8 aug kl.13.30

Stålboga vandring. Samling vid Stora grinden, Stålboga Bruk. Vi går gemensamt (med Coronaavstånd) till Nykvarn skola där Berth Johnsson berättar om svunna tider. Plats: Nykvarn skola.Stålboga byalags styrelse hälsar alla mycket välkomna.