Förtydligande från Trafikverket

Trafikverket centralt mailade ett förtydligande rörande den uppdelade ansvarsfördelningen mellan beslutsprocessen och väghållningsansvaret.

Mail från Trafikverket centralt, 3 juni 2020

Hej,
Tack för er skrivelse. För er kännedom vill jag informera om följande:
Trafikverket Avdelning Planprövning är den avdelning som fattar beslut om förändring av väghållning. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst är den som är väghållare  och ansvarar för vägnätet. Er skrivelse innehåller frågeställningar som rör genomförande av åtgärder. Efter att ett beslut får laga kraft kan åtgärder hanteras av väghållningsmyndigheten.
Er skrivelse lämnas därför över till väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst.

Eva-Lena Almér
Planprövare 
Avdelning Planprövning, JPp