Överklaga Trafikverkets beslut senast 2 juni

Tidigare har Trafikverket centralt meddelat sitt beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 896 (Stålbogavägen). Beslutet kan överklagas hos regeringen. Notera att din skrivelse måste vara hos Trafikverket senast tisdag 2 juni.

Skrivelsen ställs till regeringen

Som framgår i Trafikverkets brev kan du överklaga beslutet. Skrivelsen ställs till regeringen men skickas eller lämnas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge.

Information Trafikverket om hur du överklagar