Trevlig & dubbelsäker Valborg!

I år blir denna högtid annorlunda jämfört med andra år. Vi måste nu tänka på att skydda varandra och vara försiktiga – i dubbel bemärkelse.

Folkhälsomyndighetens uppmaning

På grund av spridningen av Coronoaviruset pöängterar Folkhälsomyndigheten att vi behöver undvika fester och att bilda folksamlingar. Alla ska tänka på att hålla avstånd till andra människor även utomhus.
När valborgsevenemang är inställda och lokaler håller stängt ska man inte samlas hemma i stället, utan helst bara träffa personer i sitt eget hushåll.

Risk för gräs- eller skogsbrand

Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker alltid på egen risk och eget ansvar. Glöm inte kolla brandriskprognosen – den kan ses på SMHI:s brandrisksprognos men även i appen ”Brandrisk ute”.

Tänk också på att högar med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När brasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.


Alla Stålbogabor önskas en trevlig och säker Valborg!