Bok med 50 utflykter i sörmländsk natur

Länsstyrelsen Södermanland har valt ut 50 naturreservat och kulturmiljöer som är intressanta att besöka. I boken 50 utflykter i sörmländsk natur hittar du tips på utflyktsmål i hela länet.

Bokens innehåll

Boken innehåller bland annat beskrivningar av vad du kan se och göra och tillgänglighet. 50 utflykter i sörmländsk natur visar vägen till stigar, rastskydd och utsiktsplatser och beskriver dessutom hur tillgängliga platser och stigar är. Du får också tips om hur du hittar till området med kollektivtrafik eller bil. På de tydliga kartorna finns särskilt intressanta platser markerade. Boken är tänkt för både mindre vana och vana naturbesökare.

Helt gratis!

Boken finns i digital form och kan hämtas utan kostnad på Länsstyrelsens hemsida. För dig som hellre vill ha ett pappersexemplar, det finns att hämta utan kostnad på turistbyråerna i länet och på Länsstyrelsens kontor i Nyköping.