Gratis hämtning grovavfall

Flens kommun, genom Sörmlands vatten, erbjuder möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år, vår och höst. Hämtningen kostar inget extra utan ingår i renhållnings- avgiften. Nästa datum för Stålboga är 27 maj.

Om grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall.

Regler för hämtning

  • Varje hushåll får lämna sex kollin (enhet, kartong eller säck) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person.
  • Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot beställningen.
  • Grovavfallet ska vara placerat vid farbar väg (för lastbil), innan kl 06:00 måndag aktuell hämtvecka.

Ytterligare information

Som grovavfall räknas bland annat möbler, cyklar, spegelglas, porslin, badkar, wc-stol och däck. På Sörmlands vattens hemsida finns en komplett lista samt en beställningsblankett för hämtningen.


Källor: Flens kommun och Sörmlands vatten