Väg 896, utredning pågår

Trafikverket meddelade 30 mars att de håller på att bereda ärendet kring Stålbogavägen (väg 896). Ett besked kan förväntas före sommaren.

Svarsmail från Trafikverket

Stålboga byalags ordförande Gunilla Magnusson ställde frågan om status i ärendet kring väg 896. Trafikverket svarade enligt nedan.

Hej Gunilla,
Trafikverket, Region Östs förslag om förändring av indragning av väg 896, Flens kommun (med ärendenummer TRV 2019/47624) har lämnats in till Trafikverket, Planprövning för prövning. Det är jag som prövar ärendet och min beredning pågår. Beslut är planerad före sommaren.


Bästa hälsningar
Eva-Lena Almér
Planprövare
Avdelning Planprövning, JPp