Bygg bostäder åt bin

Idag finns cirka 260 arter av vilda bin i Sverige, varav nästan 100 är hotade. I Stålboga förekommer tiotals arter och du kan hjälpa några av de hotade vildbin genom att odla blommor och örter samt skapa boplatser åt bin.

Mest älskade växter

Från våren fram till hösten samlar bin nektar och pollen. Exempel på blommor som bin uppskattar är smultron, hallon, timjan, isop, gurkört, ljung, honungsfacelia, kärleksört och höstaster.

Bins bostad

Bin vill helst bygga bo på solexponerade platser med lä från vinden. Det får gärna vara nära till blommor som blommar under en lång period.

Bostad i trä

Borra hål i ved, där hålen har ett djup om minst 15 cm. Hålen som bin bosätter sig i ska vara mellan 3–13 mm i diameter. Något man ska tänka på om man gör borrhål i ved är att försäkra sig om att borrhålet blir tillräckligt djupt. Vilda bin kräver hål som är minst 15 centimeter djupa, eftersom de använder hålen till att lägga ägg och som yngelkammare. Bin behöver lägga flera ägg på rad, och om inte borrhålet är tillräckligt djupt så kommer biet att välja bort miljön.

Andra bibostäder

Några andra exempel på bostäder som du kan skapa åt bin:

  • Finkorniga sandhögar, så kallade bibäddar. Bibädden bör vara två gånger två meter i omfattning och bestå av minst två kubikmeter lös sand.
  • Bind samman vasstrån.
  • Avsågade bambupinnar, minst fem stycken som fästs ihop.

Källa: Länsstyrelsen Södermanland