Risk för gräsbrand

SMHI har utfärdat risk för gräsbrand i snöfria delar av bland annat Södermanlands län. Just nu är risken för gräsbränder stor. Var försiktig vid eldning utomhus.

Om gräsbrander

Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Följ utvecklingen

Följ utvecklingen på SMHI:s webbplats. Du kan även följa brandrisken i skog och mark via MSB:s app Brandrisk Ute.