Flens kommuns information om Coronaviruset

Flens kommun följer noggrann utvecklingen kring Coronaviruset. Grundregeln för kommunen är att följa de beslut som regeringen tar och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren ger.

Aktuell information

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset kan läsas på krisinformation.se.

Flens kommun informerar på sin webbsida bland annat om sina åtgärder för att förhindra spridning. På hemsidan finns också länkar till den senaste informationen från kommunen, Folkhälsomyndigheten och Region Sörmland.

Ett viktigt tips

Alla uppmanas att bevara lugnet. De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka eller inte ens sjuka alls. De åtgärder som nu regeringen fattar syftar till att begränsa smittspridningen och skapa möjligheter för samhället att fungera över tid. Sverige har en väl fungerande sjukvårdsorganisation med ett väl fungerande smittskyddsarbete. Tillsammans klarar vi det!


Bild: Pixabay