Ny skrivelse till Trafikverket

20200117

Stålboga byalag kommer att gå in med ytterligare en protestskrivelse nu till Trafikverket centralt gällande väg 896. Byalaget gör en skrivelse baserad på alla de inkomna skrivelserna som tidigare har skickats in till Trafikverket Öst.

Din medverkan

Om du som tidigare gått in med en skrivelse inte vill stå bakom denna nya skrivelse är det bra om du meddelar ordförande Gunilla Magnusson, telefon 070-625 03 20, under denna vecka.


Å Stålboga byalags styrelsens vägnar
Gunilla Magnusson, ordförande