Nederbörd kan skapa fuktproblem i torpargrund

En stor del av markytorna i Stålboga är dränkt efter den senaste tidens rikliga nederbörd. Risken att torpar- eller krypgrunder drabbas av fuktskador på sikt är överhängande.

Krypgrund är en riskkonstruktion

Krypgrunden klassas som en riskkonstruktion vilket medför en större risk att drabbas av fuktskador. Det är en del att tänka på för att krypgrunden ska fungera bra året runt.

Vanliga orsaker till problem i en krypgrund

En lagom ventilerad & isolerad krypgrund ger sällan bekymmer. Men en krypgrund får problem när några eller flera av följande egenskaper är uppfyllda:

  • Organiskt material såsom ett fribärande träbjälklag och trossbotten är exponerat för fukt. Kan dessa skyddas så minskar risken för problem med krypgrunden.
  • Stora temperaturskillnader tillåts i krypgrunden jämfört med utomhus. Det gör att fuktig luft tillåts tränga in i krypgrunden och möta luft med en lägre temperatur så att kondens skapas. Här spelar således otillräcklig ventilation in med ovan nämnda otillräckliga isolering.
  • Oisolerad grundbalk.

Symptom på krypgrundsproblem

Den vanligaste symptomen på problem i krypgrunden är angrepp av mögel och röta på trossbotten eller träbjälklag. Men fukten kan också skapa hälsoproblem på grund av mögel och dålig luft/doft.

Möjliga lösningar

Det finns flera möjligheter för att ta bukt med fuktproblem i en torpargrund. De 2 mest vanliga lösningar är:

  • Trygghetsvakten: denna lösning kombinerar ökad ventilation av grunden ihop med en värmevakt som värmer grunden när grunden får en kombination av temperatur och relativ luftfuktighet som gör att grunden ligger i farozonen.
  • Krypgrundsavfuktare: detta är en dyrare men en mer långsiktig lösning. Det finns dock ett par saker du bör tänka på innan köp och installation. Ta hänsyn till avfuktarens ljudnivå, garantitid samt att avfuktarens kapacitet i jämförelse med krypgrundens storlek överensstämmer. Precis som en bil måste en avfuktare få årlig kontroll och service.

Experthjälp kan behövas

Kontakta en expert för att utföra en besiktning av din krypgrund när du anar fuktproblem. Experten kan också hjälpa dig med rådgivning och vägledning.


Källor: husgrunder.com, Anticimex — Bild: Jackson & Co