Trafikverket svarade på synpunkterna

20191215

Trafikverket Öst har skickat svar till alla som inlämnat synpunkter på Trafikverkets förslag om att väg 896 ska övergå från allmän väg till enskild väg.

Trafikverkets tidigare förslag kvarstår

Trafikverket Öst föreslår till högre instans (Trafikverket centralt) att vägen ska göras om till enskild väg, detta trots alla argument från 26 olika intressenter. Endast Flens kommun, Länsstyrelsen och Holmen Skog hade inga tydliga argument emot Trafikverkets förslag.

Stålboga byalag diskuterar uppföljning

Stålboga byalag ska nu diskutera hur att gå vidare med synpunkterna om att väg 896 även fortsättningsvis ska vara en allmän väg. Synpunkterna till verket centralt ska vara inne före 24 januari 2020.