IP-Only börjar driftsättning i Dunker

Fiberutbyggnaden i projektet Dunkers i Flen pågår för fullt. Nu har IP-Only driftsatt fibern till de första 91 hushållen. Enligt företagets beräkningar tillkommer ytterligare 60 hushåll under december.

Fiber i Stålboga

Som nämndes tidigare har IP-Only vänt sig till Lantmäteriet om en förrättning för ledningsrätt efter invändningar från skogsbolaget Holmen AB. Lantmäteriet håller på med att utreda ärendet.

Vad är skillnaden mellan markupplåtelseavtal eller ledningsrätt?

Ett markupplåtelseavtal är ett avtal mellan två parter med villkor där oftast ett högre pris per meter ges till markägaren, samt att det finns reglerade villkor som är en bra säkerhet för markägaren för framtida underhåll och vad som sker med fibern.

En ledningsrätt är ett sämre alternativ för markägaren där priset sätts av Lantmäteriet samt att alla villkorade punkter inte längre gäller. Detta alternativ tar lång tid att genomföra samt att kostnaderna är höga för den som söker en ledningsrätt. Vissa fördelar för den som vill gräva eftersom ledningen skrivs in i lagfarten och gäller då för all framtid. Det betyder att ersättning för intrånget ges endast vid ett tillfälle.

Mer information om markupplåtelseavtal och ledningsrätt kan läsas på Lantmäteriets webbsida.


Bild: norrteljetidning.se