Radon och radonmätning

Radon förekommer naturligt på jorden. Att andas in radon kan orsaka lungcancer, så det är väldigt viktigt att testa vare sig du har radon i ditt hem eller inte om du anar att du har det.

Var finns radon?

Boende i stora delar av Sörmland utsätts dagligen för höga halter radon. Det går inte riktigt att komma ifrån radon då det faktiskt finns överallt – i luften, marken och i vattnet.

När radon hamnar i inomhusluften i ens bostad så är det ofta på grund av en av dessa orsaker: det finns radon i marken under eller runt om ditt hus, det finns radon i materialet som användes för att bygga ditt hus, eller så finns det radon i vattnet i ditt hushåll.

Radonmätning

Radon varken luktar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Svenska myndigheter har satt en gräns för högsta radonhalt i inomhusmiljöer på 200 Bq/m3 (Bq=Becquerel).

En långtidsmätning genomförs under minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till och med 30 april) och ger dig husets medelvärde för radon.

Om du har radon i ditt hus

Det beror på källan för radonet, det vill säga varifrån det kommer. Här är några källor för radon i ditt hus.

  • Om du får radon i inomhusluften på grund av byggnadsmaterialet i din bostad så kan det ibland räcka med att bara förbättra ventilationen i hemmet.
  • Om dina väggar är gjorda av blåbetong (ett ämne som är ökänt för att avge radon) så kan dom tätas med radontapet eller genom puts.
  • Om du får ditt radon från marken så bör du ta en titt på grundkonstruktionen av huset, och täta igenom diverse otätheter och sprickor.
  • Om det kommer från hushållsvattnet så löses det enkelt med en radonavskiljare. Att installera en sådan innebär att du luftar vattnet, och en majoritet av radonet försvinner då från vattnet.

Råd, hjälp och tips

Strålsäkerhetsmyndigheten ger både råd och rekommendationer om mätningen samt hur höga radonhalter kan åtgärdas.


Källor: Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket, Energirådgivaren – Bild: Radonova