Fiberutbyggnaden löper för fullt

I Flens kommun löper fiberutbyggnaden på för fullt och IP-Only har installerat 1560 hushåll av totalt 3100 hushåll. Målsättningen är att merparten av alla som har beställt fiber ska ha sin fiberanslutning installerad och driftsatt under sommaren 2020.

Pågående under 2019

Under 2019 är ambitionen att färdigställa

  • Vadsbro
  • Bettna
  • Humledal
  • Hyltingeö

Pågående under 2019

I större delen av Sparreholm, Skebokvarn och norra Båven Rockelstad kommer IP-Pnly driftsätta kunder innan årsskiftet. Detta förutser att markavtalsförhandlingar löper på enligt plan samt att inget annat oförutsett sker.

Vinteruppehåll

Under vintern sker en naturlig paus när det blir tjäle i marken: att gräva i tjälad mark kan orsaka stora skador. Detta är något varken IP-Only eller markägare vill råka ut för.

Fortsättning under 2020

Nedan visas status för installationer och byggavslut i respektive område samt en karta över de olika områdena. Stålboga tillhör Dunkers, det vill säga område D.


Källa: IP-Only – Foto: Pixabay