Protestbrev till Trafikverket

20191010

Trafikverket bör behålla ansvaret för väg 896. Stålboga byalag markerar tydligt att ansvaret för väg 896 (från Stålboga 4 skylten till Stålboga) bör ligga kvar hos Trafikverket.

Skriv din skrivelse du också!

Byalagets ordförande Gunilla Magnusson uppmanar samtliga permanentboende och sommarstugeägare att går in med en egen skrivelse till Trafikverket före den 25 oktober!

Skrivelsen finns här: