Utveckling bredband i Flens kommun

20191009

Nästa år ska alla i Flens kommun ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband. Nu har fiberutbyggnaden, som kantats av kritik, nått halvvägs. Nedanstående text publicerades i sin helhet i Eskilstuna Kuriren, datum 8 oktober.

Avtal med Flens kommun

I juni 2016 tecknade Flens kommun ett 25-årigt avtal med bredbandsbolaget IP Only. Det var starten på en storsatsning på fiberutbyggnad på landsbygden helt i linje med regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Pågående arbete

Arbetet inleddes under våren 2017 och sedan dess har det riktats kritik mot IP Only och kommunen när det gäller bland annat förseningar, avgrävda kablar och skadade fornlämningar. Kritiken till trots har arbetet med att lägga fiber i kommunen fortsatt och av de kunder som ska få bredband genom IP-Only har hälften anslutits.

Intervju IP-Onlys presschef

– Precis som landet i övrigt ökar vi byggandet i år och har byggt cirka 1 500 och har lika många kvar att ansluta i Flens kommun, säger Niclas Karnhill, presschef på IP-Only.
Var i kommunen har ni kommit längst? – Vi kommer att bygga klart till Hyltingeö och Bettna i år, stora delar av Sparreholm, Skebovarn, norra Båven, Rockelstad likaså. Vi har även börjat bygga i Dunker.
När beräknas allt vara klart? – De allra flesta kommer att vara anslutna till sommaren 2020, något enskilt område kan anslutas under senare delen av det året.
Hur ser ni på kritiken mot IP Only? – Vi har tagit kritiken på allvar och gjort flera förbättringar, vi förändrat vår organisation och utvecklat vår byggprocess, vilket är en förklaring till att vi bygger mer i år än vi någonsin tidigare. Även om vi ser att förändringarna gett positiva resultat, finns det självklart fler saker vi kan bli bättre på.
Vad är den största anledningen till förseningarna? – Vi upplevde vissa kvalitetsbrister hos några entreprenörer tidigt 2018, vilket gjorde att vi gjorde en kvalitetsöversyn över projekten. Detta ledde till högre kvalitet i grävarbetet, men skapade också en förskjutning i tidsplanerna i vissa områden. Sedan påverkas även vi av branschutmaningarna med långsamma tillståndsprocesser och de många markavtal som måste förhandlas.
Hur går det när det gäller markavtalen? – I vissa områden är detta en utmaning som många aktörer i branschen har vittnat om, och det gäller även för oss. I värsta fall kan detta leda till att kunder som ska anslutas på samma nät måste vänta på fiberanslutningen, vilket naturligtvis är tråkigt för både kunden och oss.

Om IP-Only

IP Only står för fiberutbyggnaden på landsbygden, i kommunens större tätorter är det Telia som bygger fibernät.


Källa: Eskilstuna Kuriren