Aktuell info fiberarbetet

Fiberarbetet fortsätter. Från midsommar fram till dagens datum har IP-only schaktat nästan 30 mil fiberschakt. I Flens kommuner är nu ca: 1600 anslutningar klara och i drift, varav ca: 140 företagsanslutningar.

Arbete och förhandling pågår

Vissa områden saknar markavtal och dialogen med markägare fortlöper.