Undersökning SCB

Nu har insamlingen av Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning påbörjats. Du kan vara en som får chansen att tycka till om Flens kommun.

Utveckling Flens kommun

Undersökningen genomförs av SCB. Svaren från dig som fått brevet är viktiga för kommunen. Svaren kommer att användas som ett underlag för kommunens arbete med att utveckla Flens kommun.

26 frågor

Enkäten innehåller 26 frågor om kommunen. Resultaten summeras inom tre övergripande områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Yttrerligare information

Du som fått brevet om undersökningen kan hitta mer information på Statistiska centralbyråns webbplats. Där kan du också besvara enkäten.

Tack för din medverkan!

Källa: Statiska Centralbyrån