Hälsoveckan 2019

Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Flens kommun. Mår invånarna bra så mår också kommunen bra. Hälsoveckan i Flen är en vecka med fullt fokus på din hälsa – inifrån och ut!

Vecka 39 är hälsoveckan

Hälsoveckan 2019 arrangeras 21-29 september. Som framgår i programmet kommer det att bli en fullspäckad vecka i Hälsans tecken.

En bra hälsa är viktig

Hälsa är viktigt för alla. Därför erbjuds alla kommuninvånare extra hälsofrämjande aktiviteter både på dag- och kvällstid under den här veckan. Hälsoveckan innehåller allt från träning för knopp och kropp, motion, rörelse och avslappning, musik, kultur och allt annat som bidrar till bättre fysisk och mental hälsa. 

Kom gärna ur din bekvämlighetszon och kanske testa något nytt den här veckan!