Värmebölja i Stålboga.

På sommaren när värmen slår till påverkas vi olika mycket av de höga temperaturerna. Vi som lever i ett land där det vanligtvis inte är så varmt behöver tänka till och anpassa våra liv efter värmen. Det gäller inte minst under den pågående värmeböljan i Stålboga och omgivning.

Vad menas med värmebölja

Värmebölja används som begrepp när vi får en längre period med ovanligt höga temperaturer. I Sverige inträffar värmebölja vid lägre temperaturer än i södra Europa eftersom att vi inte är lika vana vid värme här. SMHI har ett värmevarningssystem för höga temperaturer för att åtgärder ska sättas in i tid för sårbara grupper i samhället. 

Vad du ska tänka på

För att minska hälsoriskerna i samband med höga temperaturer kan du se till att hålla dig sval och ersätta den vätska du blir av med när du svettas. Håll även koll på dina anhöriga, barn och vänner. 

Att kontakta vården

Förhöjd kroppstemperatur, puls och andning kan vara tecken på att kroppen påverkas av värmen. Börjar du känna sig onormalt yr eller trött kan det också vara en signal på att hälsan är påverkad. Får du besvär i samband med en värmebölja eller höga temperaturer bör du kontakta din vårdcentral eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.