Fritidshusens betydelse

En stor del av Stålbogas hus används som sommarstuga. Även i andra delar av Flens kommun finns många fritidshus. Den vackra omgivningen, men även närheten till stora orter (Eskilstuna, Nyköping, Örebro, Stockholm), kan nämnas som förklaringar. 

Påverkan av regional utveckling

Fritidshus och sommarstugor anses som en viktig faktor för påverkan av den regionala utvecklingen, framförallt i lands- och glesbygd. Fritidshuset är oftast kvar som svenskens fritidsboende och fungerar som en trygg punkt, till skillnad från permanentbostäder där cirka elva byten av bostad görs under en svensk persons livstid.

Kartläggning

På uppdrag av Flens kommun utfördes en kartläggning som belyser kommunernas möjligheter och utmaningar kopplat till fritidshusturism. I kartläggningen fokuserades på påverkan av ekonomi, kommunal service och samhällsplanering. Den mycket läsvärda rapporten från kartläggningen kan läsas via denna länk.